Mặt dây chuyền Style 00487018 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00487018
Style # 00487018

  • Mặt dây chuyền Style 00487018
  • Mặt dây chuyền Style 00487018
  • Mặt dây chuyền Style 00487018
Mặt dây chuyền Style 00487018

Mặt dây chuyền Style 00487018

Style # 00487018
2.448.000  đ

Mặt dây chuyền Style 00487018

SKU: MD062185

2.448.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng hồng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá Swakovski
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00487018

SKU: MD062185

Thông tin sản phẩm