Mặt dây chuyền Style 00483455 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00483455
Style # 00483455

  • Mặt dây chuyền Style 00483455
  • Mặt dây chuyền Style 00483455
Mặt dây chuyền Style 00483455

Mặt dây chuyền Style 00483455

Style # 00483455
3.638.000  đ

Mặt dây chuyền Style 00483455

SKU:MD806821

3.638.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng trắng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá Swalovski
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00483455

SKU:MD806821

Thông tin sản phẩm