Mặt dây chuyền Style 00480397 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00480397
Style # 00480397

  • Mặt dây chuyền Style 00480397
Mặt dây chuyền Style 00480397

Mặt dây chuyền Style 00480397

Style # 00480397
7.222.500  đ

Mặt dây chuyền Style 00480397

SKU: MD867414

7.222.500  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu : Vàng 18k
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00480397

SKU: MD867414

Thông tin sản phẩm