Mặt dây chuyền Style 00475724 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00475724
Style # 00475724

  • Mặt dây chuyền Style 00475724
  • Mặt dây chuyền Style 00475724
  • Mặt dây chuyền Style 00475724
Mặt dây chuyền Style 00475724

Mặt dây chuyền Style 00475724

Style # 00475724
2.790.000  đ

Mặt dây chuyền Style 00475724

SKU:MD121611

2.790.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng trắng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá Swakovski
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00475724

SKU:MD121611

Thông tin sản phẩm