Mặt dây chuyền Style 00475690 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00475690
Style # 00475690

  • Mặt dây chuyền Style 00475690
  • Mặt dây chuyền Style 00475690
  • Mặt dây chuyền Style 00475690
Mặt dây chuyền Style 00475690

Mặt dây chuyền Style 00475690

Style # 00475690
2.871.000  đ

Mặt dây chuyền Style 00475690

SKU:MD121611

2.871.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng hồng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá Swakovski
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00475690

SKU:MD121611

Thông tin sản phẩm