Mặt dây chuyền Style 00472012 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00472012
Style # 00472012

  • Mặt dây chuyền Style 00472012
new
Mặt dây chuyền Style 00472012

Mặt dây chuyền Style 00472012

Style # 00472012
1.719.400  đ

Mặt dây chuyền Style 00472012

SKU: MD417824

1.719.400  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu: Vàng 18k - 750
Trọng lượng: 0.199 chỉ
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00472012

SKU: MD417824

Thông tin sản phẩm