Mặt dây chuyền Style 00472006 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00472006
Style # 00472006

  • Mặt dây chuyền Style 00472006
  • Mặt dây chuyền Style 00472006
Mặt dây chuyền Style 00472006

Mặt dây chuyền Style 00472006

Style # 00472006
1.045.400  đ

Mặt dây chuyền Style 00472006

KSU:MD008565

1.045.400  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá Swakovski
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00472006

KSU:MD008565

Thông tin sản phẩm