Mặt dây chuyền Style 00470953 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00470953
Style # 00470953

  • Mặt dây chuyền Style 00470953
new
Mặt dây chuyền Style 00470953

Mặt dây chuyền Style 00470953

Style # 00470953
1.607.000  đ

Mặt dây chuyền Style 00470953

SKU: MD417824

1.607.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng trắng
Chất liệu: Vàng 18K - 750
Trọng lượng: 0.186 chỉ
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00470953

SKU: MD417824

Thông tin sản phẩm