Mặt dây chuyền Style 00470930 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00470930
Style # 00470930

  • Mặt dây chuyền Style 00470930
new
Mặt dây chuyền Style 00470930

Mặt dây chuyền Style 00470930

Style # 00470930
1.624.300  đ

Mặt dây chuyền Style 00470930

SKU: MD417824

1.624.300  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng hồng
Chất liệu: Vàng 18K - 750
Trọng lượng: 0.188 chỉ
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00470930

SKU: MD417824

Thông tin sản phẩm