Mặt dây chuyền Style 00466067 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00466067
Style # 00466067

  • Mặt dây chuyền Style 00466067
  • Mặt dây chuyền Style 00466067
  • Mặt dây chuyền Style 00466067
Mặt dây chuyền Style 00466067

Mặt dây chuyền Style 00466067

Style # 00466067
2.176.000  đ

Mặt dây chuyền Style 00466067

SKU:MD121611

2.176.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá Swakovski
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00466067

SKU:MD121611

Thông tin sản phẩm