Mặt dây chuyền Style 00466051 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00466051
Style # 00466051

  • Mặt dây chuyền Style 00466051
  • Mặt dây chuyền Style 00466051
  • Mặt dây chuyền Style 00466051
Mặt dây chuyền Style 00466051

Mặt dây chuyền Style 00466051

Style # 00466051
1.640.000  đ

Mặt dây chuyền Style 00466051

SKU:MD105133

1.640.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng trắng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá Swakovski
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00466051

SKU:MD105133

Thông tin sản phẩm