Mặt dây chuyền Style 00466010 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00466010
Style # 00466010

  • Mặt dây chuyền Style 00466010
  • Mặt dây chuyền Style 00466010
Mặt dây chuyền Style 00466010

Mặt dây chuyền Style 00466010

Style # 00466010
2.134.100  đ

Mặt dây chuyền Style 00466010

SKU: MD571240

2.134.100  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá Swakovski
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00466010

SKU: MD571240

Thông tin sản phẩm