Mặt dây chuyền Style 00465901 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00465901
Style # 00465901

  • Mặt dây chuyền Style 00465901
  • Mặt dây chuyền Style 00465901
  • Mặt dây chuyền Style 00465901
Mặt dây chuyền Style 00465901

Mặt dây chuyền Style 00465901

Style # 00465901
2.237.800  đ

Mặt dây chuyền Style 00465901

SKU:MD121611

2.237.800  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng hồng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá Swakovski
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00465901

SKU:MD121611

Thông tin sản phẩm