Mặt dây chuyền Style 00465897 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00465897
Style # 00465897

  • Mặt dây chuyền Style 00465897
  • Mặt dây chuyền Style 00465897
  • Mặt dây chuyền Style 00465897
Mặt dây chuyền Style 00465897

Mặt dây chuyền Style 00465897

Style # 00465897
1.728.000  đ

Mặt dây chuyền Style 00465897

SKU:MD105133

1.728.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng hồng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá Swakovski
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00465897

SKU:MD105133

Thông tin sản phẩm