Mặt dây chuyền Style 00417917 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00417917
Style # 00417917

  • Mặt dây chuyền Style 00417917
  • Mặt dây chuyền Style 00417917
  • Mặt dây chuyền Style 00417917
Mặt dây chuyền Style 00417917

Mặt dây chuyền Style 00417917

Style # 00417917

Mặt dây chuyền Style 00417917

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng trắng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá CZ cao cấp
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00417917

Thông tin sản phẩm