Mặt dây chuyền Style 00417158 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00417158
Style # 00417158

  • Mặt dây chuyền Style 00417158
  • Mặt dây chuyền Style 00417158
  • Mặt dây chuyền Style 00417158
Mặt dây chuyền Style 00417158

Mặt dây chuyền Style 00417158

Style # 00417158

Mặt dây chuyền Style 00417158

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng trắng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá CZ cao cấp
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00417158

Thông tin sản phẩm