Mặt dây chuyền Style 00417137 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00417137
Style # 00417137

  • Mặt dây chuyền Style 00417137
  • Mặt dây chuyền Style 00417137
  • Mặt dây chuyền Style 00417137
Mặt dây chuyền Style 00417137

Mặt dây chuyền Style 00417137

Style # 00417137

Mặt dây chuyền Style 00417137

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng hồng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá CZ cao cấp
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00417137

Thông tin sản phẩm