Mặt dây chuyền Style 00412994 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00412994
Style # 00412994

  • Mặt dây chuyền Style 00412994
  • Mặt dây chuyền Style 00412994
  • Mặt dây chuyền Style 00412994
Mặt dây chuyền Style 00412994

Mặt dây chuyền Style 00412994

Style # 00412994

Mặt dây chuyền Style 00412994

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng hồng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá CZ cao cấp
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00412994

Thông tin sản phẩm