Mặt dây chuyền Style 00412334 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00412334
Style # 00412334

  • Mặt dây chuyền Style 00412334
  • Mặt dây chuyền Style 00412334
  • Mặt dây chuyền Style 00412334
Mặt dây chuyền Style 00412334

Mặt dây chuyền Style 00412334

Style # 00412334

Mặt dây chuyền Style 00412334

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá CZ cao cấp
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00412334

Thông tin sản phẩm