Mặt dây chuyền Style 00406350 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00406350
Style # 00406350

  • Mặt dây chuyền Style 00406350
  • Mặt dây chuyền Style 00406350
  • Mặt dây chuyền Style 00406350
Mặt dây chuyền Style 00406350

Mặt dây chuyền Style 00406350

Style # 00406350
4.620.000  đ

Mặt dây chuyền Style 00406350

SKU:MD338746

4.620.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng trắng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá CZ cao cấp
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00406350

SKU:MD338746

Thông tin sản phẩm