Mặt dây chuyền Style 00406028 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00406028
Style # 00406028

  • Mặt dây chuyền Style 00406028
  • Mặt dây chuyền Style 00406028
  • Mặt dây chuyền Style 00406028
Mặt dây chuyền Style 00406028

Mặt dây chuyền Style 00406028

Style # 00406028

Mặt dây chuyền Style 00406028

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng hồng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá CZ cao cấp
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00406028

Thông tin sản phẩm