Mặt dây chuyền Style 00405685 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00405685
Style # 00405685

  • Mặt dây chuyền Style 00405685
  • Mặt dây chuyền Style 00405685
  • Mặt dây chuyền Style 00405685
Mặt dây chuyền Style 00405685

Mặt dây chuyền Style 00405685

Style # 00405685

Mặt dây chuyền Style 00405685

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá CZ cao cấp
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00405685

Thông tin sản phẩm