Mặt dây chuyền Style 00405090 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00405090
Style # 00405090

  • Mặt dây chuyền Style 00405090
  • Mặt dây chuyền Style 00405090
  • Mặt dây chuyền Style 00405090
Mặt dây chuyền Style 00405090

Mặt dây chuyền Style 00405090

Style # 00405090

Mặt dây chuyền Style 00405090

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng trắng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá CZ cao cấp
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00405090

Thông tin sản phẩm