Mặt dây chuyền Style 00395276 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00395276
Style # 00395276

  • Mặt dây chuyền Style 00395276
  • Mặt dây chuyền Style 00395276
Mặt dây chuyền Style 00395276

Mặt dây chuyền Style 00395276

Style # 00395276
2.061.000  đ

Mặt dây chuyền Style 00395276

SKU:MD475730

2.061.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá CZ cao cấp
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00395276

SKU:MD475730

Thông tin sản phẩm