Mặt dây chuyền Style 00391268 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00391268
Style # 00391268

  • Mặt dây chuyền Style 00391268
  • Mặt dây chuyền Style 00391268
  • Mặt dây chuyền Style 00391268
Mặt dây chuyền Style 00391268

Mặt dây chuyền Style 00391268

Style # 00391268

Mặt dây chuyền Style 00391268

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá CZ cao cấp
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00391268

Thông tin sản phẩm