Mặt dây chuyền Style 00388006 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00388006
Style # 00388006

  • Mặt dây chuyền Style 00388006
  • Mặt dây chuyền Style 00388006
  • Mặt dây chuyền Style 00388006
Mặt dây chuyền Style 00388006

Mặt dây chuyền Style 00388006

Style # 00388006

Mặt dây chuyền Style 00388006

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá CZ cao cấp
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00388006

Thông tin sản phẩm