Mặt dây chuyền Style 00380783 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00380783
Style # 00380783

  • Mặt dây chuyền Style 00380783
  • Mặt dây chuyền Style 00380783
Mặt dây chuyền Style 00380783

Mặt dây chuyền Style 00380783

Style # 00380783

Mặt dây chuyền Style 00380783

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng hồng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá CZ cao cấp
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00380783

Thông tin sản phẩm