Mặt dây chuyền Rồng Vàng 24K | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Rồng Vàng 24K
Style # MD004

  • Mặt dây chuyền Rồng Vàng 24K
Mặt dây chuyền Rồng Vàng 24K

Mặt dây chuyền Rồng Vàng 24K

Style # MD004

Mặt dây chuyền vàng ta 24K (9999) hình Rồng Vàng 

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K
Màu sắc: Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền vàng ta 24K (9999) hình Rồng Vàng 

Thông tin sản phẩm