Mặt dây chuyền Phật bà Quan Âm Vàng 24K | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Phật bà Quan Âm Vàng 24K
Style # 00378304

  •  Mặt dây chuyền Phật bà Quan Âm Vàng 24K
 Mặt dây chuyền Phật bà Quan Âm Vàng 24K

Mặt dây chuyền Phật bà Quan Âm Vàng 24K

Style # 00378304

Hình tượng phật bà quan âm biểu hiện cho sự thánh thiện, từ bi, bao dung và được che chở.

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (98)
Màu sắc : Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Hình tượng phật bà quan âm biểu hiện cho sự thánh thiện, từ bi, bao dung và được che chở.

Thông tin sản phẩm