Mặt dây chuyền Khỉ Vàng 24K SJC | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Khỉ Vàng 24K SJC
Style # MD 505

  • Mặt dây chuyền Khỉ Vàng 24K SJC
Mặt dây chuyền Khỉ Vàng 24K SJC

Mặt dây chuyền Khỉ Vàng 24K SJC

Style # MD 505

Mặt dây chuyền Khỉ Vàng 24K -999.9 SJC

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K - 999.9
Màu sắc: Vàng
Định lượng: 1 chỉ
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Khỉ Vàng 24K -999.9 SJC

Thông tin sản phẩm