Mặt dây chuyền Hổ Vàng 24K SJC | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Hổ Vàng 24K SJC
Style # MD 504

  • Mặt dây chuyền Hổ Vàng 24K SJC
Mặt dây chuyền Hổ Vàng 24K SJC

Mặt dây chuyền Hổ Vàng 24K SJC

Style # MD 504

Mặt dây chuyền Hổ Vàng 24K - 999.9 SJC

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K
Màu sắc: Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Hổ Vàng 24K - 999.9 SJC

Thông tin sản phẩm