Mặt dây chuyển Gà Vàng 24K SJC | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyển Gà Vàng 24K SJC
Style # MD 503

  • Mặt dây chuyển Gà Vàng 24K SJC
Mặt dây chuyển Gà Vàng 24K SJC

Mặt dây chuyển Gà Vàng 24K SJC

Style # MD 503

Mặt dây chuyển Gà Vàng 24K - 999.9 SJC

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K - 999.9
Màu sắc: Vàng
Định lượng: 1 chỉ
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyển Gà Vàng 24K - 999.9 SJC

Thông tin sản phẩm