Mặt dây chuyền Bồ Tát Vàng 24K | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Bồ Tát Vàng 24K
Style # 00339954

  • Mặt dây chuyền Bồ Tát Vàng 24K
Mặt dây chuyền Bồ Tát Vàng 24K

Mặt dây chuyền Bồ Tát Vàng 24K

Style # 00339954

Mặt dây chuyền Quan Thế Âm Bồ Tát

Sản phẩm vàng 24K - 98

 

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (98)
Màu sắc: Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Quan Thế Âm Bồ Tát

Sản phẩm vàng 24K - 98

 

Thông tin sản phẩm