Mặt dây chuyền 54 Style 00176178 | Tập đoàn Phú Quý
Summer Sale 2016
Mặt dây chuyền 54 Style 00176178
Style # 00176178

  • Mặt dây chuyền 54 Style 00176178
sale
Mặt dây chuyền 54 Style 00176178
Summer Sale 2016

Mặt dây chuyền 54 Style 00176178

Style # 00176178

Mặt dây chuyền vàng trắng 18K -750

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng trắng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá CZ cao cấp
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền vàng trắng 18K -750

Thông tin sản phẩm