Mặt dây chuyền 51 Style 00333304 | Tập đoàn Phú Quý
Summer Sale 2016
Mặt dây chuyền 51 Style 00333304
Style # 00333304

  • Mặt dây chuyền 51 Style 00333304
sale
Mặt dây chuyền 51 Style 00333304
Summer Sale 2016

Mặt dây chuyền 51 Style 00333304

Style # 00333304

Mặt dây chuyền vàng 18K -750

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng trắng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá CZ cao cấp
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền vàng 18K -750

Thông tin sản phẩm