Mặt dây chuyền 10 Style 00366398 | Tập đoàn Phú Quý
Summer Sale 2016
Mặt dây chuyền 10 Style 00366398
Style # 00366398

  • Mặt dây chuyền 10 Style 00366398
sale
Mặt dây chuyền 10 Style 00366398
Summer Sale 2016

Mặt dây chuyền 10 Style 00366398

Style # 00366398

Mạt dây chuyền vàng trắng đính đá CZ cao cấp - Vàng 18K -750

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng trắng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá CZ cao cấp
 
Mô tả sản phẩm

Mạt dây chuyền vàng trắng đính đá CZ cao cấp - Vàng 18K -750

Thông tin sản phẩm