Mặt dây Charm Trâu Vàng | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây Charm Trâu Vàng
Style # 00357470

  • Mặt dây Charm Trâu Vàng
Mặt dây Charm Trâu Vàng

Mặt dây Charm Trâu Vàng

Style # 00357470

Mặt dây Charm hình Trâu vàng - Vàng 24K ( 999.9)

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K
Màu sắc: Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây Charm hình Trâu vàng - Vàng 24K ( 999.9)

Thông tin sản phẩm