Mặt dây Charm Gà Vàng | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây Charm Gà Vàng
Style # 00357671

  • Mặt dây Charm Gà Vàng
new
Mặt dây Charm Gà Vàng

Mặt dây Charm Gà Vàng

Style # 00357671

Mặt dây Charm hình Gà vàng - Vàng 24K ( 999.9)

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (999.9)
Màu sắc : Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây Charm hình Gà vàng - Vàng 24K ( 999.9)

Thông tin sản phẩm