Mặt dây Charm Dê Vàng | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây Charm Dê Vàng
Style # 00357729

  • Mặt dây Charm Dê Vàng
new
Mặt dây Charm Dê Vàng

Mặt dây Charm Dê Vàng

Style # 00357729

Mặt dây Charm hình Gà vàng - Vàng 24K ( 999.9)

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (999.9)
Màu sắc : Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây Charm hình Gà vàng - Vàng 24K ( 999.9)

Thông tin sản phẩm