Lắc tay nam Style 134 | Tập đoàn Phú Quý
Lắc tay nam Style 134
Style # 134

  • Lắc tay nam Style 134
new
Lắc tay nam Style 134

Lắc tay nam Style 134

Style # 134

Lắc nam vàng trắng 18K - 750

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 18K
Màu sắc: Trắng
 
Mô tả sản phẩm

Lắc nam vàng trắng 18K - 750

Thông tin sản phẩm