Kim bài Thần Tài Phú Quý 2018 - 5 chỉ | Tập đoàn Phú Quý
Bộ Lộc 12 Con Giáp Phú Quý 2018
Kim bài Thần Tài Phú Quý 2018 - 5 chỉ
Style # KBTT001

  • Kim bài Thần Tài Phú Quý 2018 - 5 chỉ
  • Kim bài Thần Tài Phú Quý 2018 - 5 chỉ
Kim bài Thần Tài Phú Quý 2018 - 5 chỉ
Bộ Lộc 12 Con Giáp Phú Quý 2018

Kim bài Thần Tài Phú Quý 2018 - 5 chỉ

Style # KBTT001

Ông Thần Tài là biểu tượng của chiêu tài lộc, cát tường phú quý.

Sở hữu kim bài Thần Tài sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho người sở hữu.

-------------------------------------------------------------

Giá vàng niêm yết 24K (999.9) xem tại đây: http://gold.phuquy.com.vn/

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (999.9)
Màu sắc : Vàng
Định lượng : 5 chỉ
 
Mô tả sản phẩm

Ông Thần Tài là biểu tượng của chiêu tài lộc, cát tường phú quý.

Sở hữu kim bài Thần Tài sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho người sở hữu.

-------------------------------------------------------------

Giá vàng niêm yết 24K (999.9) xem tại đây: http://gold.phuquy.com.vn/

Thông tin sản phẩm