Kim bài Thần Tài | Tập đoàn Phú Quý
Kim bài Thần Tài
Style # 3D013

  • Kim bài Thần Tài
new
Kim bài Thần Tài

Kim bài Thần Tài

Style # 3D013

Kim Bài Thần Tài vàng 24K (999.9) SJC

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (999.9)
Màu sắc: Vàng
Định lượng : 1.698 chỉ (5,625 gram)
Sản xuất bởi : Công ty VBĐQ Sài Gòn - SJC
 
Mô tả sản phẩm

Kim Bài Thần Tài vàng 24K (999.9) SJC

Thông tin sản phẩm