Kiềng vàng chạm rồng phượng - Vàng 24K (99) | Tập đoàn Phú Quý
Kiềng vàng chạm rồng phượng - Vàng 24K (99)
Style # 00245339

  • Kiềng vàng chạm rồng phượng - Vàng 24K (99)
Kiềng vàng chạm rồng phượng - Vàng 24K (99)

Kiềng vàng chạm rồng phượng - Vàng 24K (99)

Style # 00245339

Kiềng vàng hoa Hồng - Vàng 24K (99)

Hoa văn Rồng Phượng được nạm tinh tế, sắc nét trên toàn bộ mặt kiềng

 

 

 

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (99)
Màu sắc: Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Kiềng vàng hoa Hồng - Vàng 24K (99)

Hoa văn Rồng Phượng được nạm tinh tế, sắc nét trên toàn bộ mặt kiềng

 

 

 

Thông tin sản phẩm