Kiềng Style 00526657 - Vàng 24K (99) | Tập đoàn Phú Quý
Kiềng Style 00526657 - Vàng 24K (99)
Style # 00526657

  • Kiềng Style 00526657 - Vàng 24K (99)
  • Kiềng Style 00526657 - Vàng 24K (99)
new
Kiềng Style 00526657 - Vàng 24K (99)

Kiềng Style 00526657 - Vàng 24K (99)

Style # 00526657

Kiềng Style 00526657 - Vàng 24K (99)

SKU: KI843613

Phí chế tác: 950.000 vnđ

Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu: Vàng 24K (99)
Trọng lượng : 5 chỉ
 
Mô tả sản phẩm

Kiềng Style 00526657 - Vàng 24K (99)

SKU: KI843613

Phí chế tác: 950.000 vnđ

Thông tin sản phẩm