Kiềng hoa - vàng 24K (99) | Tập đoàn Phú Quý
Kiềng hoa - vàng 24K (99)
Style # 001114

  • Kiềng hoa - vàng 24K (99)
Kiềng hoa - vàng 24K (99)

Kiềng hoa - vàng 24K (99)

Style # 001114

Kiềng vàng hoa - Vàng 24K (99)

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng
Chất liệu : Vàng 24K
 
Mô tả sản phẩm

Kiềng vàng hoa - Vàng 24K (99)

Thông tin sản phẩm