Kiềng hoa Style 00533724 - Vàng 24K (98) | Tập đoàn Phú Quý
Kiềng hoa Style 00533724 - Vàng 24K (98)
Style # 00533724

  • Kiềng hoa Style 00533724 - Vàng 24K (98)
  • Kiềng hoa Style 00533724 - Vàng 24K (98)
new
Kiềng hoa Style 00533724 - Vàng 24K (98)

Kiềng hoa Style 00533724 - Vàng 24K (98)

Style # 00533724

Kiềng hoa Style 00533724 - Vàng 24K (98)

SKU: KI873024

Phí chế tác: 2.950.000 vnđ

Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu: Vàng 24K (98)
Trọng lượng : 9.130 chỉ
 
Mô tả sản phẩm

Kiềng hoa Style 00533724 - Vàng 24K (98)

SKU: KI873024

Phí chế tác: 2.950.000 vnđ

Thông tin sản phẩm