Kiềng hoa Style 00523074 - Vàng 24K (99) | Tập đoàn Phú Quý
Kiềng hoa Style 00523074 - Vàng 24K (99)
Style # 00523074

  • Kiềng hoa Style 00523074 - Vàng 24K (99)
  • Kiềng hoa Style 00523074 - Vàng 24K (99)
soldout
Kiềng hoa Style 00523074 - Vàng 24K (99)

Kiềng hoa Style 00523074 - Vàng 24K (99)

Style # 00523074

Kiềng hoa Style 00523074 - Vàng 24K (99)

SKU: KI432451

 Phí chế tác: 1.700.000 vnđ

Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu: Vàng 24K (99)
Trọng lượng : 10 chỉ
 
Mô tả sản phẩm

Kiềng hoa Style 00523074 - Vàng 24K (99)

SKU: KI432451

 Phí chế tác: 1.700.000 vnđ

Thông tin sản phẩm