Hoa tai - Vàng 24K (99) | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai - Vàng 24K (99)
Style # HT002

  • Hoa tai - Vàng 24K (99)
Hoa tai - Vàng 24K (99)

Hoa tai - Vàng 24K (99)

Style # HT002

Hoa tai hình hoa - Vàng 24K (99)

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (99)
Màu sắc: Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai hình hoa - Vàng 24K (99)

Thông tin sản phẩm