Hoa tai vàng 24K | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai vàng 24K
Style # HT005

  • Hoa tai vàng 24K
Hoa tai vàng 24K

Hoa tai vàng 24K

Style # HT005

Hoa tai hình hoa- Vàng 24K (99)

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng
Chất liệu : Vàng 24K (99)
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai hình hoa- Vàng 24K (99)

Thông tin sản phẩm