Hoa tai Style 00538119 - Vàng 24K (98) | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai Style 00538119 - Vàng 24K (98)
Style # 00538119

  • Hoa tai Style 00538119 - Vàng 24K (98)
new
Hoa tai Style 00538119 - Vàng 24K (98)

Hoa tai Style 00538119 - Vàng 24K (98)

Style # 00538119

Hoa tai Style 00538119 - Vàng 24K (98)

SKU: KT187045

Phí chế tác: 460.000 vnđ

Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu: Vàng 24K (98)
Trọng lượng : 1.280 chỉ
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai Style 00538119 - Vàng 24K (98)

SKU: KT187045

Phí chế tác: 460.000 vnđ

Thông tin sản phẩm